Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

OTEL/TUR(            ) Numaralı Rezervasyon

İş bu sözleşme ÇARIKCI TURİZM SEYEHAT TİCARET İNŞAAT VE SAN.LTD.ŞTİ.    VE TABLO TURİZM Adına  (Sözleşmede TATİLOTELAPRT.COM VE TATİLYANİ.COM olarak anılacaktır) ile diğer taraftan _____  adresinde ikamet eden _____ , (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Konaklama _____ ile _____ tarihleri arasında (______ gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri; _____, dır. Tüketici, _____ isimli tesiste, _____ tipinde, _____ yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır. Sözleşme bedeli KDV dahil __,___ TL dir.

Ödeme Şekli:........................................................................

İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu, Voucher, Tur Programı ve resmi belge

1- İndirimli tatil hizmeti ürün veya Kampanyalı  satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. otel rezervasyonda Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez. Kampanya  hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciden tahsil edilir.  günlük tu tura katılım günü nakit olarak ödenir. 

2-kaporalı ödemelerde :  Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Kaporalı ödemelerde kayıt anında belirtilmiş ön rezervasyon bedeli tahsil edilir. kalan bakiyesi ise tur başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesş gerekir. anılan süre içersinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda yapılan rezervasyonu iptal edilir. bu durumda program bedelinn %35'i cayma bedeli tüketiciye fatura edilir. ayrıca program satışından önce kapora ön ödeme olarak kesin rezervasyon sırasında alınan bedel programa katılım güvence tutarı olarak alındığından müşterinin ücretin geri kalan miktarını ödememesi durumunda iadesi söz konusu değildir. 

3- Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce ÇARIKCI TURİZM' e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, tatilotelapart.com  karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. TABLO TURİZM  sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan  tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

4- ÇARIKCI TURİZM tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından önce veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da tatilotelapart.com  sunduğu  başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. tatilotelapart.com hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. TABLO TURİZME  tur kapsamında bilgilendirmek suretiyle, turda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin % 35’ini, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını ÇARIKCI TURİZM'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 120 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını TABLO TURİZM'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi konaklamalarda Erken Rezervasyon İptal Sigortası yaptıran, hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, önceki alınan hizmetle, DEĞİŞİKLİKTE yeni REZERVASYON  talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal TABLO TURİZME ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise ÇARIKCI TURİZM TARAFINDAN aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının tur/konaklama/hizmet dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun turun devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren en fazla 1 gün içinde ÇARIKCI TURİZME  belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; TABLO TURİZM tarafından  tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- ÇARIKCI TURİZM  ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir.

6- OTOBÜS BİLTİ  tüm sorumluluk taşıyan otobüs firmasına aittir TATİLOTELAPART.COM Sorumlu tutulamaz.

UÇAK  Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ÇARIKCI TURİZM sorumlu tutulamaz Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler tatbik olunur. ÇARIKCI TURİZM, havayolu ile tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki ÇARIKCI TURİZM, bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce ÇARIKCI TURİZM   arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, ÇARIKCI TURİZM sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

KONAKLAMA OTEL: Tüketici, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek ÇARIKCI TURİZM a ait web adreslerinden ve/veya gerekse TABLO TURİZM TATİLOTELAPART VE  TATİLYANİ  satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, ÇARIKCI TURİZM tüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle aynı kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması ÇARIKCI TURİZMİN sorumluluğunda değildir. Tüketicinin konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı ÇARIKCI TURİZM sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, ÇARIKCI TURİZM yetkilisine ve konakladığı otele, hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bu durum tüketicinin ikame hizmet, bedel iadesi ve diğer sair tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7- Marmaris günlük tur katılım tarihlerinizde her türlü hava şartlarında , yerel yönetimlerden ,hör türlü olumsuzluktan, ipatl edilebilir günü değiştirilebilir, bu konuda tarafınıza bilgi verilir.

8- ÇARIKCI TURİZM  işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucherı Bileti tüketiciye sözleşmenin 10.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür.  18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır. Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.) Hizmetin paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12. maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.

9- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde  kredi ÇARIKCI TURİZM kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, 

ÇARIKCI TURİZM in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

10- ÇARIKCI TURİZM  tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, fax, hertürlü araç ) yapabilecektir. Tüketici,  borcu gereği sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ÇARIKCI TURİZMe bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında ÇARIKCI TURİZM çalışanlarına ve sitelerine vermiş olduğu e-mail, cep telefonu, faks gibi  bilgilerine, ÇARIKCI TURİZM ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu gönderimlerine izin verdiğini kabul  eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, ÇARIKCI TURİZM elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını durdurur taahhüt eder.

11-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti marmaris İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan voucher ve tüm ekleri ile birlikte iş bu sözleşmeye sebep olan paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiştir. Sözleşme kendisiyle yapılmamış ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle whatssap üzerinden yer ayıtırması vb. sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

12- Erken rezervasyon satışlarımızada Kampanyalı satışlarda fırsat otel apart tur satışlarında İndirmli Satışlar %50 Peşin Alınır Kalanı Otelde Ödenebilir. Tüketicinin İptal Etme Hakkı Bulunmamaktadır. Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir. önemli not: rezervasyon tarihi değişikliği yapacak misafirlerimiz arada fark oluşursa karşılamak zorundadır fark oluşmazsa aynı fiyatdan değişiklik yapılacaktır

Ek: Voucher, Ön Bilgilendirme Formu, Tur Programı,Tur bilgisi- Otel Giriş Belgesi

 

İletişim mail: omermar2015@yandex.com

Merkezi İletişim: 0252 417 0751 

Müşteri İletişim: 0536 739 0751 

 

ACENTA

İmza:

HİZMET ALANLAR ADINA SÖZLEŞME İMZALAYAN

Adımıza düzenlenmiş olan Ön Bilgilendirme Formunu, Voucher Otel belgesi Sözleşmenin tüm sayfalarını, Web sitesini  şartları okuyup,anlayıp, kabul ederek birer nusralarını yazılı  veri saklayıcı vasıtasıyla teslim aldım. İş bu sözleşme, 11 madde olarak tanzim edilmiştir.

WHATSAPP / TEKNE BİLGİ AL YER AYIRT İNFORMATİON BOOK
WHATSAPP ÖZEL TEKNE BİLGİ AL PRİVATE BOAT İNFORMATİON
TELEFON PHONE